IloveIndia

Festivals IloveIndia
Ram Chalisa is a prayer of the famous Hindu God Rama. Read on to know more about Shri Ram Chalisa.

Ram Chalisa

Ram Chalisa
Ram chalisa is a usual practice in Hindu houses, where Shri Rama is regarded as the main deity. Especially after the puja or after the recitation of Ramayan or Ramcharitmanasa, the chalisa is performed at the end, along with the Ram Aarti. It is believed that reading or even listening to Ram Chalisa daily liberates a person from the sins of life and helps him attain moksha. It is also believed that the person who reads Ram chalisa gets special blessings from the Lord. You can also read the Ram Chalisa given below and recite it while praying to the Lord.

Ram Chalisa

Ganapati charan saroj gahi
Charanodak dhari bhal,
Likhau vimal Ramavali, sumiri Anjanilal.
Ram charit varnan Karaun, Ramahin hridai manai.
Madan kadan ral rakhishir, man kahan tap mitai.

Ram Ramapati Raghupati jai jai
Maha-Lokpati Jagpati jai jai.
Rajit Janak dulari jai jai
Mahinandan Prabhu-pyari jai jai.
Ratihun divas Ram dhun jahin
Magan rahat man, tan dukh nahin.
Ram saneh jasu ur hoi
Maha bhagyashali nar soi.
Rakshas dal sanhari jai jai
Maha patit tanu tari jai jai.
Ram nam jo nishdin gavat
Man vanchhit phal nishchai pavat.
Ramayudhsar jehin kar sajat
Man manoj lakhi kotihun Iajat.
Rakhahu laj hamari jai jai
Mahima agam tumhari jai jai
Rajiv nayan munin man mohai
mukut manohar shir par sohai.
Rajit mridul gat shuchi anan
Makarakrit kundal duhun kanan.
Ramchandra sarvottam jai jai
Maryada Purshottam jai jai
Ram nam gun agam ananta
Manan karat sharad shruti santa.
Rati divas dhyavahu man Rama
Man ranjan bhanjan bhav dama.
Raj bhavan, sang men nahin jaihain
Man ke hi man men rahi jaihain
Ramhin nam ant sukh daihain
Man gadhant gap kam na aihain.
Ram kahani Ramahin sunihain
Mahima Ram tabai man gunhain.
Ramhi mahan jo nit chit rakhihain
Madhukar saris madhur ras chakhihain.
Rag rang kahun kirtan thani hain
Mamta tyagi ek ras janihain.
Ram kripa tinhin par hvai hain
Man vanchhit phal abhimal paihain.
Rakshas daman kiyo jo chhan men
Maha banhu bani vicharyo van men.
Ravanadi hati gati, dai dinhyo
Mahi Ravanahin Siya vadh kinhyo.
Ram ban sut sursari dhara
Maha patkihun gati dai dara.
Ram ramit jag amit ananta
Mahima kahi na sakahin shruti santa.
Ram nam joi det bhulai
Maha nisha soi let bulai.
Ram bina ur hot andhera
man sohi dukh sahat ghanera.
Ramahi adi anadi kahavat
Mahavrti Shankar-gun gavat.
Ram nam lahi Brahma apara
Mahikar bhar shesh shir dhara.
Rakhi Ram hiya Shambhu sujana
Maha ghor vish kinhyo pana.
Ramahi mahi-lakhi lekh Maheshu
Maha pujya kari diyo Ganeshu.
Ram ramit ras ghatit bhakti ghat
Man ke bhajatahin khulat prem pat
Rajit Ram jinahin ur antar
Mahavir sam bhakta nirantar.
Ramahi linha ek sahara
Maha sindhu Kapi kinha para
Ram nam rasna ras shobha
Mardan kam krodh mad lobha.
Ram charit bhaji bhayo sugyata
Mahadeva mukti ke data.
Ramahi japat mitat bhav shula
Ram mantra yah mangal mula.
Ram nam japi jo na sudhara
Man pishach so nipat ganvara.
Ram ki mahima kahan lag gaun
mati malin man par na paun.
Ramavaii as likhi chalisa
Mati anusar dhyan Gaurisa.
Ramahi sundar rachi ras paga Math Durvasa nikat Prayaga.
Ram bhakt yahin jo nit dhyavahin
Man vanchhit phal nischai pavahin.

Doha
Ram nam nit bhajahu man. ratihun din chitlai.
Mamta matsar malinata. manastap miti jai.
Ram ka tithi budh Rohiini, Ramavali kiyabhas.
Man sahastra bhuj drug samat, magsar Sundardas.