IloveIndia

Festivals IloveIndia
One of the most famous aarti, every Hindu household begins its day by enchanting this sacred hymn. Read to know the Lord Vishnu aarti.

Vishnu Aarti

Lord Vishnu is the God of preservation and has been manifested to the world in various forms called "Avatars". In this form, one of his divine attributes was embodied in the shape of a human being or animal or a combination of both. Vishnu has a total of ten avatars. All these avatars are his earthly form and Lord Vishnu himself is eternal, unchangeable and immutable. While Parashurama shows the man of power, Rama is the divine warrior and protector, Krishna is the divine lover, Buddha is the divine sage, and Kalki is the divine savior.

Lord Vishnu Aarti
Om jai Jagadish Hare, svami jat Jagadish Hare,
bhakt janon ke sankat, shan men dur kare, Om jai...

Jo dhyave phal pave, dukh binse man ka,
Sukh sampati ghar ave, kasht mite tan ka, On jai...

Matpita tum mere sharan gahun main kiski,
Tum bin aur na duja, as karun main jiski, Om jai...

Tum puran Parmatma, tum antaryami,
Parbrahma parmeshvar tum sab ke svami, Om jai...

Tum karuna ke sagar, tum palan karta,
Main murakh khal kami, kripa karo bharta, Om jai...

Tum ho ek agochar, sabe ke pranpati.
kis vidh milun dayamai, tum ko main kumati, Om jai...

Din bandhu dukh harta, tum rakshak mere,
Apne hath uthao, dvar pada main tere, Om jai...

Vishai vikar mitao, pap haro deva,
Shradha bhakti badhao, santan ki seva, Om jai...

Tan man dhan jo kuchh hai, sab hi hai tera,
Tera tujhko arpan, kya laga mera, Om jai....